PRENÁJOM AUTOKARAVANU

Autokaravany


Storno poplatky za zrušenie prenájmu
do 45 dní ku dňu prevzatia 25% z celkovej sumy prenájmu
do 30 dní ku dňu prevzatia 50% z celkovej sumy prenájmu
do 7 dní ku dňu prevzatia 70% z celkovej sumy prenájmu
v deň prevzatia 90% z celkovej sumy prenájmu